Online odhady nemovitostí zdarma: Skutečná pomoc nebo jen marketingový trik?

07.03.2024

V dnešní době je stále běžnější najít na webových stránkách realitních makléřů nabídky na online odhad nemovitosti zdarma. Zdá se to jako skvělá možnost získat rychlý odhad hodnoty vaší nemovitosti bez návštěvy odborníka. Nicméně, existuje několik důležitých důvodů, proč byste se měli zamyslet a možná raději tuto možnost vynechat.

1. Anonymita a obecné informace:

  • Online odhady často pracují s obecnými informacemi a nemají dostatečné detaily o konkrétní nemovitosti. Bez specifických dat může být odhad jako horoskop - velmi obecný, neurčitý a občas naprosto mimo.

2. Odhad bez prohlídky:

  • Tyto odhady nevyžadují fyzickou prohlídku nemovitosti, což znamená, že nemohou zahrnout specifické detaily, které mohou ovlivnit hodnotu, jako jsou stav budovy, renovace nebo úpravy provedené majitelem.

3. Omezené zdroje dat:

  • Online nástroje čerpají data ze širokého spektra zdrojů, což může vést k nízké přesnosti. Mohou opomíjet lokální faktory ovlivňující trh nebo aktuální trendy.

4. Žádný interaktivní dialog:

  • Tyto odhady neumožňují interaktivní dialog s odborníkem. Chybí možnost klást otázky nebo sdílet specifické informace o nemovitosti, což může ovlivnit výsledek odhadu.

5. Možné zneužití informací:

  • Některé platformy mohou shromažďovat a využívat osobní údaje o nemovitostech a majitelích. To může představovat riziko soukromí a nechtěného sledování.

Přestože online odhady nemovitostí zdarma mohou být pohodlné, je důležité si být vědom toho, že jsou omezené v přesnosti a specifičnosti. Pro přesnější odhad a komplexní porozumění hodnoty vaší nemovitosti je vždy dobré toto konzultovat s profesionálním realitním makléřem, který může vzít v úvahu všechny relevantní faktory a poskytnout individuální, na míru šitý odhad.

My jsme připraveni na váš odhad! Tak co, jdeme na to? 😄🏠